Bilgisayarlı Tomografi(BT)

Philips Brilliance  64-channel

Philips-Brilliance-64-channelÖzel yazılımları ve donanımı ile Bilgisayarlı Tomografi teknolojisinde ulaşılan en son teknolojik özelliklere sahip cihazımızla acil ve travma olgularına 2 ve 3 Boyutlu görüntüleme serileri ile hızlı tanı olanağı tanımaktadır.

Özellikle son yıllarda ulaşılan yeni teknolojik donanımlar ile kalp ve koroner damarlarının anjiografik girişimlere gereksinim duyulmadan görüntülenmesi sayesinde erken tedavi şansı veren erken tanı bu sistemlerle mümkün olmaktadır. Hızlı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilmesi ile tüm akciğer hastalılarının tanısında çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazları halen en etkin tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Sahip olduğumuz ileri teknolojinin en son gelişmelerini bünyesinde barındıran cihazımızla tüm rutin incelemeler yanında; azaltılmış X-ışını doz uygulama yazılımları sayesinde çocuk yaş grubunda radyasyon etkilerini en aza indirerek tetkikler yapılabilmektedir. Sistemin 3-boyutlu görüntüleme özellikleri ile sanal endoskopi uygulamalarıyla kalın barsak görüntülemesi (Virtual Colonography), beyin kanlanmasına yönelik çalışmalar (Brain perfusion-CT), koroner damar atherosklerozunun irdelenmesine yönelik kalsiyum analizleri (Ca-quantification), kateter tatbik etmeksizin tüm damarsal yapıların 3 boyutlu görüntülenmesi (CT-Angiography), akciğerde tesbit edilen nodüllerin takibine yönelik özel yazılımı ile özgün incelemeler (Pulmoner nodule detection) gibi ileri uygulamalar bölümümüzde yapılmaktadır.