Multidisipliner Yaklaşım ve Tümör Konseyleri

Kanser, ülkemizde ölümlere neden olan hastalıklar arasında ikinci sıradadır. Buna rağmen erken evre yakalandığında tedavisi mümkündür. Kanser tedavisinde hiç bir vaka basit ve sıradan değildir. Bu nedenle kanserin tanı ve tedavisi multidisipliner yaklaşımla yapılması gerekmektedir. Disiplinler arası olarak da adlandıracağımız multidisipliner çalışmanın amacı; kanserli hastalara en uygun ve en gelişmiş tedaviyi sunabilmektir. Hastalığın tedavisi için farklı disiplinlerden birçok doktorun ikinci görüşü ve bilimsel fikirleri çok faydalıdır. Hastanelerimizde kurulan “Tümör Konseyleri” hastaların gerek doğru tanıya, gerekse etkili tedaviye ulaşmaları için bir araç olarak hastaların hizmetine sunulmuştur.

Tümör Konseyi nedir?

Tümör konseyi doktorların tümörü tartıştıkları bir konseydir. Belli aralıklarla doktorlar bir araya gelerek vakaları hakkında konuşur ve vakalar için bir sonraki uygun tedavi adımı konusunda karar verirler.

Tümör Konseyine kimler katılıyor?

Tümörün tanı ve tedavisiyle uğraşan farklı disiplinlerden doktorlar, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanları bu toplantılara katılmaktadır. Toplantıya katılan doktorlar; radyoloji, nükleer tıp ve patoloji uzmanlarıyla, cerrahlar (genel cerrah, beyin cerrahi, göğüs cerrahı, üroloji, ortopedi, kulak boğaz burun, göz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları), göğüs hastalıkları, gastro-enteroloji, endokrin uzmanları, tıbbi onkologlar ve radyasyon onkologlarıdır.

Tümör Konseyinin hastalara faydası nasıl olur?

Bir hastanın durumunun Tümör Konseyinde tartışılması o hastanın tedavisi açısından çok faydalıdır. Patoloji, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile uygulanan tedaviler farklı disiplinlerden katılan tüm doktorlar tarafından yeniden gözden geçirilir ve aynı anda doktorlar yapılması gerekenler konusunda fikirlerini belirtirler. Bu durum hastalar için güvenlik hissi sağlarken; doktorlar da hastalarına alabilecekleri en iyi tedaviyi uygulama imkanı yakalar. Dolayısıyla hastalara "konfeksiyon işi" tedaviler yerine onların bireysel durumlarına uygun olarak "terzi işi" tedaviler uygulanabilmektedir.