Sigarayı Bırakma

Sigara, akciğer kanserinin oluşumunda büyük bir tehdit oluşturuyor!

Tüm dünyada erkeklerde ve kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında birinci sırada akciğer kanseri yer alıyor. Özellikle son yıllarda sigara
kullanımının bayanlar arasında artması nedeniyle akciğer kanseri bayanlar arasında da artış gösteriyor. Bu nedenle akciğer kanseri hem
kadınlarda hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor.

Akciğer kanseri, genel olarak 60 yaş üzerinde görülen, son y›llarda sigara tüketimindeki artışa bağlı olarak 40 ve 50’li yaş gruplarında da sıklıkla görülmeye başlayan akciğer kanserinin tedavisinde en etkin yöntem olarak cerrahi tedavi uygulanıyor. Ancak akciğer kanserinin erken dönemde teflhis edilememesi nedeniyle hastaların %10-15’ine cerrahi müdahale yapılabiliyor.

Akciğer kanseri teşhisinde kullanılan PET-CT sayesinde hastanın ameliyata girip girmeyeceği ile eğer cerrahi müdahale yapılacaksa bunun kıstasları belirleniyor. Ameliyata uygun olmayan hastalara ise ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanıyor.