Türkiye ve Dünyada Kanser

Kanser hastalığı,  Türkiye’de ve dünyada  kalp damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan bir durumdur.  Tüm dünyada erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en sık gözlenen kanserlerdir. Dünyanın değişik coğrafyalarında belli kanserler daha ön planda gözlenir. Doğu Asya topluluklarında mide kanseri, Güney Asya’da HPV ilişkili serviks kanseri, Afrika topluluklarında  hepatit, HIV, HPV vb virüs ilişkili kanserler, gelişmiş batı toplumlarında meme ve kalın barsak kanserleri gibi kanser türlerinde artış  tespit edilmiştir.  Tüm dünyada ve Türkiye’ de mide, kalın barsak ve meme kanserlerinde gittikçe artan sıklıkta bir eğilim vardır. Türkiye’de kanser sıklıklıklarına baktığımızda, erkeklerde akciğer-bronş ve prostat kanseri  en sıklıkla gözlenirken kadınlarda ise meme ve tiroid kanseri ön planda gözükmektedir. Gelişmiş batı toplumlarında artmakta olan prostaat ve kalın barsak kanserleri, ülkemizde  de gittikçe artan birer kanser türü olmaya başlamıştır. Tüm dünyada ve Türkiye’de ortama yaşam sürelerinin artması, beslenme şekli, çevresel kanserojen maddelere maruziyet ve kanser ile ilişkili virüs enfeksiyonlarının sıklığına göre kanser türlerinin görülme oranlarında farklılıklar  ortaya konmuştur.